top of page

Aan de slag met AI: de kracht van Microsoft 365 Copilot

In deze blog willen we je graag iets vertellen over Microsoft 365 Copilot, een innovatief product dat AI integreert met de Microsoft 365-apps die je elke dag gebruikt, zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams en andere. Daarnaast vertellen we je hoe je Copilot kan adopteren en wat de voordelen zijn van een goede adoptie aanpak.  Wat is Microsoft 365 Copilot?  

Microsoft 365 Copilot is een AI-gestuurde productiviteitstool die gebruikmaakt van grote taalmodellen (LLMs), zoals GPT-4, om je te helpen met allerlei taken, zoals informatie zoeken, vragen beantwoorden, creatieve content maken, vergaderingen organiseren, e-mails beantwoorden en nog veel meer. Kort gezegd is Copilot jouw persoonlijke assistent die je helpt allerlei handelingen binnen de Office apps zoals Word, Excel, PowerPoint etc. te automatiseren. Een aantal concrete voorbeelden voordelen voor jou als gebruiker:  

 

  • Tijd besparen: Je hoeft niet meer te zoeken naar informatie of te schakelen tussen verschillende apps. Je kunt gewoon aan Microsoft 365 Copilot vragen wat je wilt weten of doen en je krijgt snel en eenvoudig een antwoord of een actie.  

  • Nieuwe vaardigheden leren: Je kunt Microsoft 365 Copilot vragen om je te helpen met het leren van nieuwe technologieën en processen. Microsoft 365 Copilot kan je uitleggen hoe je iets kunt doen, je voorbeelden laten zien of je feedback geven op je werk.  

  • Creatiever worden: Je kunt Microsoft 365 Copilot vragen om je te inspireren met originele en innovatieve content, zoals gedichten, verhalen, code, essays, liedjes, beroemdheidsparodieën en meer. Je kunt ook je eigen content verbeteren of optimaliseren met de hulp van Microsoft 365 Copilot.  

  • Beter samenwerken: Je kunt Microsoft 365 Copilot gebruiken om je vergaderingen efficiënter te maken, je communicatie te verbeteren en je relaties te versterken. Microsoft 365 Copilot kan je helpen met het plannen, voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van je vergaderingen. Microsoft 365 Copilot kan je ook helpen met het genereren, beantwoorden en opvolgen van je e-mails. Microsoft 365 Copilot kan je ook in contact brengen met je collega’s, klanten en partners via Teams, Outlook, LinkedIn en andere kanalen.  

 

Hoe kun je Microsoft 365 Copilot adopteren?   

Om optimaal gebruik te maken van Microsoft 365 Copilot, is het belangrijk dat je je organisatie en je medewerkers voorbereidt op de veranderingen die Microsoft 365 Copilot met zich meebrengt. Een goede adoptie aanpak is hierbij essentieel wat inhoudt dat je:  

 

  • Een duidelijke visie hebt: Stel gezamenlijk vast wat je wil bereiken en waarom je het wil gaan gebruiken en op welke manier. Stel hierbij concrete doelstellingen, verwachtingen en succesindicatoren vast en hoe je communiceert richting de stakeholders.  

  • Je medewerkers betrekt: Informeer, inspireer en motiveer medewerkers tijdig om Microsoft 365 Copilot te gebruiken. Vraag om feedback, zorg dat er en plek is voor vragen en signaleer zorgen. Werk daarnaast met ambassadeurs om de verandering te promoten en te demonstreren binnen de organisatie.   

  • Je medewerkers traint: Geef medewerkers de ruimte en de tools om de nodige kennis en vaardigheden op te doen. Faciliteer hierbij voldoende oefeningen, begeleiding en ondersteuning zodat medewerkers vertrouwd raken met Microsoft 365 Copilot.   

  • Je medewerkers ondersteunt: Zorg voor blijvende ondersteuning na introductie. Onderzoek wijst uit dat in sommige gevallen mensen binnen één dag tot wel 50% van het geleerde alweer vergeten zijn, en zelfs tot 80% binnen 30 dagen.   

  • Vooruitgang meet en beloont: Meet de vooruitgang en stuur bij waar nodig. En misschien het belangrijkste, vier successen samen!

 

Onderstaand een aantal handige linkjes voor degene die meer willen weten over Copilot.  


Wil je eens sparren over wat AI kan betekenen voor jouw organisatie? Boek dan direct een meeting in met een van onze specialisten.


 


Comments


bottom of page